Polres Aceh Timur

Mahmun Hari Sandy Sinurat, S. I. K

Kepala Polres Aceh Timur

WAROSIDI, S.H., M.H.

Wakil Kepala Polres Aceh Timur

PENGUMUMAN